Jesteś tu » SITP » kwartalnik "Ochrona Przeciwpożarowa" » warunki prenumeraty
warunki prenumeraty
Prenumeratę można zamawiać w redakcji czasopisma, korzystając z poczty elektronicznej, faksu lub przesyłką pocztową.
  • Cena prenumeraty 1 egzemplarza  wynosi 15 zł.
  • Prenumerata roczna 60 zł.
  • Cena numerów archiwalnych wynosi 15 zł (w tym 5 % VAT)
Wpłaty na prenumeratę należy wnosić na konto:
Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa  Delegatura Poznań,
ul. Norwida 14, 60-867 Poznań.

Bank Zachodni WBK S.A. VI Oddział Poznań
nr konta 59 1090 1362 0000 0001 0120 1354 (z dopiskiem: prenumerata).

Osoby składające zamówienie proszone są o upoważnienie do wystawienia faktury bez podpisu.              

Załączniki:

druk zamówienia prenumeraty kwartalnika
druk zamówienia prenumeraty kwartalnika