Jesteś tu » SITP » kwartalnik "Ochrona Przeciwpożarowa" » informacje ogólne
informacje ogólne
Pragniemy Państwa poinformować, że wszelkie informacje dot. kwartalnika znajdują się na stronie:

www.ochronaprzeciwpozarowa.pl

Poniżej zamieszczamy jedynie ogólne informacje.

"Ochrona Przeciwpożarowa" - czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa uzupełnia lukę tematyczną na rynku wydawnictw dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Podejmuje przede wszystkim problematykę prewencyjną, a zamieszczane publikacje przeznaczone są dla firm i osób związanych z ochroną przeciwpożarową. Główne działy czasopisma:
  • ochrona przeciwpożarowa w budownictwie,
  • zapobieganie pożarom i awariom,
  • techniczne środki ochrony przeciwpożarowej,
  • informacja naukowo-techniczna,
  • działania ratownicze,
  • ochrona przeciwpożarowa za granicą,
  • ekspert odpowiada,
  • witryna czytelników.
"OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA"
Kwartalnik Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

WYDAWCA:
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA

SPRZEDAŻ I PRENUMERATA
Izba Rzeczoznawców SITP Delegatura Poznań
ul. Norwida 14,  60-867 Poznań

Tel. (61) 847-92-64
Fax (61) 842-75-66
Tel. kom. 0513096949
e-mail: sprzedaz@ochronaprzeciwpozarowa.pl
prenumerata@ochronaprzeciwpozarowa.pl  
www.ochronaprzeciwpozarowa.pl

REDAKTOR NACZELNY
Andrzej KRÓL
Tel. kom. 513 096 949
e-mail: ochronaprzeciwpozarowa@interia.pl

SEKRETARZ REDAKCJI
Dorota KRAWCZAK
tel. kom. 660 445 550
e-mail: dorota.krawczak@gmail.com

RADA REDAKCYJNA
Przewodniczący:
Dariusz RATAJCZAK
Zastępca Przewodniczącego:
Adam BICZYCKI        
Członkowie:
Norbert BARTKOWIAK
Jerzy BRONOWICZ
Grzegorz DZIEŃ
Zdzisław KIEDIO
Marian SKAŹNIK
Jacek ZBOINA

SKŁAD I ŁAMANIE
Zakłady Graficzne TAURUS. 
Stefan Roszkowski Sp. z o.o.
05-074, Halinów, Kazimierów, ul. Zastawie 12