Jesteś tu » SITP » Nowość wydawnicza PORADNIK EKSPERTA Weryfikacja dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu. Bezpieczeństwo pożarowe
Nowość wydawnicza PORADNIK EKSPERTA Weryfikacja dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu. Bezpieczeństwo pożarowe
Poradnik Eksperta opisuje zagadnienia praktyczne wraz z przykładami, dotyczące weryfikacji poprawności wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, określone w ustawie z dnia  16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. Ponieważ tematyka właściwej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, wprowadzonych do obrotu w Polsce jest przedmiotem dyskusji, celem autorów jest uporządkowanie elementarneji niezbędnej w tym aspekcie wiedzy oraz zaprezentowanie schematów postępowania podczas analizy dokumentacji przedstawionej dla wyrobu budowlanego, który uczestnik procesu budowlanego zamierza zastosować i/lub wbudować w obiekt budowlany.
Wiedza zawarta w niniejszym Poradniku przedstawiona jest według stanu na dzień 27 stycznia 2022 r.


W załączeniu przedkładamy druk zamówienia poradnika


zamówienie Poradnika Eksperta
zamówienie Poradnika Eksperta