Jesteś tu » SITP » Rzeczoznawcy SITP
Rzeczoznawcy SITP
szczegółowa informacja o ustanawianiu rzeczoznawców
szczegółowa informacja o ustanawianiu rzeczoznawców
wniosek kandydata na rzeczoznawcę SITP - nieaktualny
wniosek kandydata na rzeczoznawcę SITP - nieaktualny
wyciąg z Regulaminu Izby Rzeczoznawców
wyciąg z Regulaminu Izby Rzeczoznawców
wykaz rzeczoznawców SITP
wykaz rzeczoznawców SITP
Izba Rzeczoznawców SITP informuje, że Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, zgodnie z postanowieniami § 27 Statutu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, podjęło działalność w zakresie ustanawiania nowych rzeczoznawców SITP oraz  weryfikacji  uprawnień rzeczoznawców, nabytych wcześniej przez członków SITP (w latach 80/90-ych).

Konieczność weryfikacji i nadania nowych uprawnień podyktowana jest:
  • koniecznością zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego opracowań specjalistycznych i ekspertyz w zakresie ochrony przeciwpożarowej wykonywanych przez jednostkę gospodarczą (Izbę Rzeczoznawców SITP),
  • zmianami Statutu SITP i Regulaminu Izby Rzeczoznawców SITP w tym zakresie,
  • zaktualizowaniem wykazu specjalności  rzeczoznawców.
Powyżej znajdują się załączniki do pobrania.

Dyrektor Izby Rzeczoznawców

--------------------------------------------------------------------

Komunikat uzupełniający z 24 marca 2009 r.

Osoby ubiegające się o nadanie uprawnień rzeczoznawcy w zakresie systemów sygnalizacji pożarowej i DSO, powinny posiadać ukończony odpowiedni kurs organizowany przez Izbę Rzeczoznawców SITP wspólnie z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Warszawy a obecnie wspólnie z Instytutem Techniki Budowlanej.
Dyrektor Izby Rzeczoznawców