Jesteś tu » SITP » Izba Rzeczoznawców SITP » informacje ogólne
informacje ogólne
Izba Rzeczoznawców jest wydzieloną jednostką gospodarczą Stowarzyszenia,

Izba nie posiada osobowości prawnej, a cały zysk jest przeznaczony na działalność statutową Stowarzyszenia. Zysk wypracowany przez członków Oddziałów w całości przekazywany jest odpowiednim Oddziałom.

Izba oraz jej delegatury w Poznaniu i Wrocławiu przyjmują zlecenia z terenu całego kraju.  Wykonują wszelkie prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej, szczególnie:
  • analizy zagrożenia pożarowego i wybuchowego różnego rodzaju obiektów,
  • oceny stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z wytycznymi poprawy,
  •  oceny warunków ewakuacji oraz wytyczne poprawy,
  • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego obiektów,
  • ekspertyzy, plany i inne prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa o charakterze technicznym lub/ i organizacyjnym,
  • wytyczne do projektowania stałych urządzeń gaśniczych i urządzeń instalacji sygnalizacji pożaru
Wszystkie prace są wykonywane i weryfikowane przez uprawnionych rzeczoznawców.

Do zadań Izby należy także organizowanie konferencji, seminariów, kursów i szkoleń doskonalących z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla projektantów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, osób prowadzących zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy oraz pracowników.

Izba prowadzi również działalność wydawniczą i popularyzatorską z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

Dyrektorem Izby Rzeczoznawców SITP jest Piotr Marcinkiewicz, tel.kom. 793 225 395; tel. 22 620-32-25;  22 850-37-56; e-mail:  izba@sitp.org.pl