Jesteś tu » SITP » o SITP » Statut SITP
Statut SITP
W załączeniu przedkładamy tekst jednolity Statutu SITP uchwalonego przez III Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Oddziałów SITP w dniu 15 marca 2018 r. w Warszawie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 25 września 2018 r. Sygnatura sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/061798/18/942


 


Statut SITP w wer. pdf
Statut SITP w wer. pdf
Statut SITP w wer. docs
Statut SITP w wer. docs