Jesteś tu » SITP » o SITP » Statut SITP
Statut SITP
Tekst jednolity Statutu SITP został uchwalony przez VII ZDO SITP w dniu 26 listopada 2011 r. w Sękocinie i jest zgodny z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18 października 2012 r.  Sygnatura sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/037898/12/430
W załączeniu przedkładamy jednolitą treść Statutu
 


Statut SITP w wer. pdf
Statut SITP w wer. pdf
Statut SITP w wer. .doc
Statut SITP w wer. .doc