Jesteś tu » SITP » Plan zamierzeń naukowo-technicznych SITP w 2022 roku
Plan zamierzeń naukowo-technicznych SITP w 2022 roku
Plan zamierzeń naukowo-technicznych SITP na 2022 rok jest tworzony na bazie informacji otrzymywanych z oddziałów SITP i Zarządu Głównego SITP.

I kwartał

2-3 lutego. Konferencja krajowa w Poznaniu. Konferencja towarzyszy imprezom  targowym - Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury- BUDMA.
Współorganizatorzy: Oddział Wielkopolski SITP, Politechnika Poznańska

Marzec. lll Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej dot. wentylacji pożarowej w garażach podziemnych.
Organizator: Koło SITP przy SGSP Oddział Stołeczny SITP

24-27 marca. Konferencja międzynarodowa w Zakopanem dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Organizatorzy: SITP Oddział Śląski, Komenda Wojewódzka PSP Katowice, Koło przy KW PSP

II kwartał

7-8 kwietnia. Konferencja krajowa we Wrocławiu „Ewakuacja osób ze specjalnymi potrzebami”.
Organizatorzy: Oddział Dolnośląski SITP przy współpracy KW PSP i KM PSP we Wrocławiu

25-27 kwietnia. Konferencja krajowa. Konferencja towarzyszy imprezom targowym - Międzynarodowym Targom Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa - SAWO                    
iMiędzynarodowymTargom Zabezpieczeń - SECUREX POLAND.
Współorganizatorzy: Oddział Wielkopolski SITP, KW PSP Poznań

10 maja. X Warsztaty Prewencyjne Rydzyna 2022 n.t. "Wyzwania dla bezpieczeństwa pożarowego  w dobie zmian klimatycznych i społeczno-gospodarczych". Miejsce: Zamek SIMP w Rydzynie, pl. Zamkowy 1, 64-130 Rydzyna
Organizator: SITP Oddział w Lesznie,
Współorganizatorzy: KM PSP w Lesznie, KW PSP w Poznaniu, KW PSP we Wrocławiu

18 i 20 maja.  III Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe SITP Online 2022 „Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP-02:2021”.
Organizatorzy: Zarząd Główny i Izba Rzeczoznawców SITP

31 maja. Konferencja krajowa w Kielcach „Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych".
Organizator: SITP Oddział Świętokrzyski
Współorganizator: Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach

Czerwiec. IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej dot. ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.
Organizatorzy: Koło SITP przy SGSP Oddział Stołeczny SITP

III kwartał

Sierpień. Krajowe Zawody pożarnicze „TFC Szczecin- Kołobrzeg Beach Edition 2022”.
Organizator: Oddział Zachodniopomorski SITP
Współorganizatorzy: Koło SITP w Kołobrzegu, KP PSP w Kołobrzegu

Wrzesień. Webinarium „Pułapki w systemie oceny zgodności wyrobów służących ochronie przeciwpożarowej".
Organizatorzy: Koło SITP przy CNBOP-PIB Oddział Stołeczny SITP oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – PlB

Wrzesień.  l Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej.
Organizatorzy: Koło SITP przy SGSP, Oddział Stołeczny SITP

Wrzesień. Dwudniowa krajowa Konferencja techniczna w Ciechocinku (ćwiczenia na Wiśle we Włocławku) „Poważna awaria nad Wisłą”.
Organizator: SITP Oddział Kujawsko-Pomorski  
Współorganizatorzy: Zakład Anwil S.A. Włocławek, KM PSP we Włocławku

Wrzesień. Krajowe Warsztaty techniczne w Toruniu, o tematyce związanej z bezpieczeństwem pożarowym w budynkach.
Organizator: SARP Oddział Toruń
Współorganizator: SITP Oddział Kujawsko-Pomorski

Wrzesień. Konferencja międzynarodowa w Olsztynie „Pożary wewnętrzne”.
Organizator: Oddział SITP w Olsztynie
Współorganizator: KW PSP w Olsztynie

30 września – 02 października. Warsztaty „Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków Zieleniec’ 2022” (dawniej Sosnówka).
Organizatorzy: Koło Legnica Oddział Śląski SITP

III kwartał. IV Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe SITP Online 2022 „Poradnik Eksperta. Weryfikacja dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu. Bezpieczeństwo pożarowe”.
Organizatorzy: Zarząd Główny i Izba Rzeczoznawców SITP

IV kwartał

Październik. Dwudniowa Konferencja w Opolu „Bierne i czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach przemysłowych, na przykładzie rozbudowywanej Elektrowni Opole”.
Organizatorzy: SITP Oddział Śląski, Koło Opole

19-21 października. Konferencja krajowa. Konferencja towarzyszy imprezom targowym - Międzynarodowym Targom Ochrony i Środowiska – POLECO.
Współorganizatorzy: Oddział Wielkopolski SITP, KW PSP Poznań

24-25 listopada. Vl Warsztaty Szkoleniowe "Projektowanie wentylacji pożarowej".
Organizatorzy: Koło SITP przy KW PSP oraz Zarząd Oddziału Stołecznego SITP

Grudzień. Seminarium "lntegracja urządzeń przeciwpożarowych w obiektach".
Organizatorzy: Koło SITP przy CNBOP-PIB Oddział Stołeczny SITP oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – PlB

Grudzień. V Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej dot. zagrożenia blackoutem.
Organizatorzy: Koło SITP przy SGSP, Oddział Stołeczny SITP

UWAGA: Plan zamierzeń naukowo-technicznych będzie sukcesywnie uzupełniany  i aktualizowany według informacji otrzymywanych z Oddziałów. Prosimy organizatorów o uzupełnianie tematów wiodących konferencji w miarę ich uszczegóławiania, a także ich terminów.  Prosimy także o zamieszczanie na naszej stronie, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym szczegółowych komunikatów  o większych konferencjach, seminariach, warsztatach itp. zamierzeniach naukowo-technicznych.

Odsyłacze do stron internetowych Oddziałów znajdują się na stronie głównej (u góry) naszego serwisu.