Jesteś tu » SITP » Plan zamierzeń naukowo-technicznych SITP w 2017 roku
Plan zamierzeń naukowo-technicznych SITP w 2017 roku
I kwartał

8 lutego. Konferencja krajowa "Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie - budownictwo drewniane", towarzysząca imprezom targowym MTP - BUDMA
Organizatorzy: Wielkopolski Oddział SITP, KW PSP w Poznaniu

luty. Seminarium regionalne "Podstawowe zagadnienia związane z procedurami, wymaganiami i kontrolą VdS"
Organizatorzy: KM PSP w Krakowie, Koło SITP przy KM PSP w Krakowie

9 marca. Seminarium "Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach na etapie budowy" - w Warszawie w SGSP
Organizator: Koło Zakładowe SITP przy SGSP

17 marca. Seminarium regionalne "Ochrona Przeciwpożarowa - wymagania pdstawowe" w Tłokini k/Kalisza
Organizatorzy: Koło SITP przy KM PSP w Kaliszu Wlkp.

23-26 marca. Konferencja międzynarodowa "Ochrona Przeciwpożarowa - Zakopane Wiosna 2017"
Organizatorzy: Oddział Śląski SITP, KW PSP w Katowicach

marzec. Seminarium i Warsztaty regionalne "Projektowanie systemów oddymiania klatek schodowych na podstawie wytycznych CNBOP-PIB W-0003:2016"
Organizatorzy: Zarząd Oddziału Małopolskiego SITP przy współudziale KM PSP w Krakowie

marzec. Warsztaty regionalne "Ochrona Przeciwpożarowa w procesie budowlanym"
Organizatorzy: Oddział SITP w Koninie, KM PSP w Koninie 

II kwartał

26-27 kwietnia.  4. Międzynarodowa Konferencja VdS "Systemy Ochrony Przeciwpożarowej"
- w Warszawie
Organizator: VdS Schadenverhutung; informacje na stronie internetowej VdS 
www.vds-global.com/pl/centrum-edukacyjne-wydawnictwo/konferencje/ 
(uwaga: dalsze odesłanie na końcu podstrony VdS)

kwiecień. 
V warsztaty regionalne  "Aktualne problemy dotyczące interpretacji przepisów"  
Organizator: Oddział SITP w Lesznie; współorganizator: KM PSP w Lesznie

23-24 maja. Ogólnopolskie Seminarium - Warsztaty Projektowe - Kongres Wystawców "Praktyka stosowania przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej" -  w gmachu NOT
w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5
Organizatorzy: Zarząd Główny SITP i Izba Rzeczoznawców SITP

1-2 czerwca. Konferencja krajowa "Ryzyka w obiektach przemysłowych - ATEX w praktyce eksploatacyjnej" w Trzebawiu / k. Poznania
Organizator: Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP w Poznaniu

czerwiec. Konferencja regionalna "Ochrona przeciwpożarowa w obiektach szpitalnych"
Organizator: Oddział SITP w Białymstoku; wspólorganizatorzy: KWP SP i NOT w Białymstoku

III kwartał

20-22 września. Konferencja międzynarodowa o zasięgu regionalnym "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - wybrane aspekty ewakuacji osób i zbiorów"
Organizatorzy: SA PSP w Krakowie, Koło SITP przy SA PSP przy współudziale Zarządu Oddziału Małopolskiego SITP

wrzesień.
Konferencja międzynarodowa "Pożary wewnętrzne" w Olsztynie.
Organizatorzy: Oddział SITP w Olsztynie; współorganizatorzy: KW PSP w Olsztynie i UL FSRI .

wrzesień. Konferencja regionalna "Ochrona przeciwpożarowa obiektów szkolnych"
Organizatorzy: Oddział SITP w Płocku, KM PSP w Płocku

IV kwartał


5-7 października. Seminarium międzynarodowe "Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie" -  w Zakopanem
Organizatorzy: Oddział Małopolski SITP, KW PSP w Krakowie

ok 18 października. Konferencja krajowa "Ratownictwo chemiczno-ekologiczne", towarzysząca imprezom targowym MTP - POLEKO
Organizatorzy: Wielkopolski Oddział SITP, KW PSP w Poznaniu

26 października. V Seminarium  "Rozwiązywanie trudnych problemów ochrony przeciwpożarowej" - o zasięgu krajowym - w SGSP w Warszawie
Organizatorzy: Koło Zakładowe SITP przy SGSP przy współudziale Zarządu Oddziału Stołecznego SITP

październik. Warsztaty regionalne "Ochrona Przeciwpożarowa w praktyce"
Organizatorzy: Oddział SITP w Koninie, KM PSP w Koninie

październik. Konferencja regionalna "Ochrona przeciwpożarowa - problemy związane z usytuowaniem obiektów budowlanych"
Organizator: Oddział SITP w Białymstoku; wspólorganizatorzy: KWP SP i NOT w Białymstoku

17 listopada. XIV Konferencja Techniczna "Stałe Urządzenia Gaśnicze (SUG)" - w CNBOP-PIB w Józefowie
Organhizatorzy: Koło SITP przy CNBOP-PIB przy współudziale CNBOP-PIB

23 listopada. Seminarium regionalne dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nt. "Zabezpieczenia przeciwpożarowe obiektów" - w Warszawie
Organizatorzy: Koło SITP przy KW PSP w Warszawie przy współudziale KW PSP

listopad. Seminarium regionalne "System sygnalizacji pożaru - na przykładzie wybranego obiektu z terenu m. Krakowa
Organizatorzy: Koło SITP przy KM PSP w Krakowie przy współudziale KM PSP w Krakowie

listopad.  Warsztaty regionalne "Bezpieczeństwo pożarowe"  - w Sosnówce    
Organizatorzy: Koło SITP w Legnicy, Oddział Śląski SITP


UWAGA: Plan zamierzeń naukowo-technicznych będzie sukcesywnie uzupełniany i aktualizowany według informacji otrzymywanych z Oddziałów. Prosimy organizatorów o zamieszczanie na naszej stronie, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym (wzorem ub. roku) szczegółowych komunikatów  o sympozjach, seminariach itp. zamierzeniach.

Odsyłacze do stron Oddziałów znajdują się na stronie "Oddziały SITP" naszego serwisu.