Jesteś tu » SITP » kwartalnik "Ochrona Przeciwpożarowa" » ostatni numer OP
ostatni numer OP
Zawartość sześćdziesiątego siódmego numeru 1/2019
W numerze 1/19 naszego czasopisma  zamieszczone zostały następujące artykuły:
 • Paweł Sulik, Bartłomiej Sędlak. Bezpieczeństwo pożarowe szklanych fasad
 • Andrzej Krauze, Adam Krasuski. Minimalne bezpieczne odległości budynków
 • Józef Modrzyk,Marek Stojek. Bezpieczeństwo w gospodarowaniu odpadami
 • Jan Rachoń. Detekcja pożaru w przestrzeniach ukrytych
 • Andrzej Krauze. Modelowanie gaszenia wodą
 • Wojciech Rytlewski. Klapy przeciwpożarowe montowane w bateriach (art. reklamowy)
 • Marcin Gasiński, Włodzimierz Łącki. Wielostrefowe klapy odcinające wentylacji pożarowej
 • Włodzimierz Jaskółowski, Szymon Ptak. Przegłąd prasy zagranicznej
 • Paweł Królikowski. Aktualności prawne, nowe normy i standardy
 • Piotr Tofdiło. Wodne instalacje gaśnicze w Warszawie
 • Lech Janiak. Ocieplenia elewacji budynków na BUDMIE
 • Konstrukcje żelbetowe w warunkach pożarowych
 • List do redakcji