Jesteś tu » SITP » Plan zamierzeń naukowo-technicznych SITP w 2024 roku
Plan zamierzeń naukowo-technicznych SITP w 2024 roku
Plan zamierzeń naukowo-technicznych SITP w 2024 roku jest tworzony na bazie informacji otrzymywanych z oddziałów SITP.

I kwartał

11-12 stycznia. Kurs  Projektowania Systemów Sygnalizacji Pożarowej w oparciu o WYTYCZNE SITP WP-02:2021, o zasięgu ogólnopolskim, realizowane przez Izbę Rzeczoznawców SITP w Warszawie.

31 stycznia – 1 lutego.  III  Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych” o zasięgu ogólnopolskim na Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA , organizowana przez Oddział Wielkopolski SITP oraz Politechnikę Poznańską.

16 luty.  Kurs Projektowania Systemów Oświetlenia Awaryjnego, o zasięgu ogólnopolskim, realizowany przez Izbę Rzeczoznawców SITP w formie online na platformie VMS SITP.

23 luty. Szkolenie „Weryfikacja projektów wykonanych w formie elektronicznej – podpis kwalifikowany”, realizowane przez Izbę Rzeczoznawców SITP w Warszawie.

29 luty - 01 marzec. VI Seminarium szkoleniowe „Rozwiązywanie trudnych problemów w ochronie przeciwpożarowej”,  o zasięgu ogólnopolskim, realizowane przez Koło Oddziału Stołecznego SITP przy Komendzie Głównej PSP.

20-22 marzec. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona Przeciwpożarowa – Zakopane Wiosna 2024” dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,  realizowana przez Koło Oddziału Śląskiego  SITP przy Komendzie Wojewódzkiej  PSP oraz KW PSP w Katowicach.

II kwartał

9 kwietnia.  Seminarium szkoleniowe na temat „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów ZL II” – Zasięg krajowy / regionalny. Organizator Oddział Dolnośląski SITP.

18-19 kwietnia. Szkolenie praktyczne w Portowej Straży Pożarnej „Florian” w Gdańsku „Pożary węglowodorowe”, o zasięgu ogólnopolskim, realizowane przez Izbę Rzeczoznawców SITP oraz PSP „Florian”.

24 kwietnia. Konferencja Techniczna o zasięgu ogólnopolskim na Międzynarodowych Targach Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO oraz Międzynarodowych Targach SECUREX POLAND, organizowana przez Oddział Wielkopolski SITP oraz KW PSP w Poznaniu.

marzec/kwiecień. Kurs "Podstawy Projektowania Wentylacji Pożarowej", o zasięgu ogólnopolskim, realizowany przez Izbę Rzeczoznawców SITP w formie online na platformie VMS SITP.

20 maja. II Seminarium szkoleniowe „Zasady bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji w placówkach oświaty i innych obiektach użyteczności publicznej”, realizowane przez Izbę Rzeczoznawców SITP w formie online na platformie VMS SITP.

czerwiec. Międzynarodowa Konferencja w Olsztynie na temat „Pożary wewnętrzne”, realizowana przez Oddział SITP w Olsztynie, Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie, Fundację cfbt.pl oraz Instytut Badań nad Bezpieczeństwem Pożarowym UL FSRI.

5-8 czerwca. I Pomorska Konferencja Ogólnopolska o bezpieczeństwie pożarowym nt. „Pojazdy na paliwa alternatywne (AFV) oraz magazyny energii a bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych i jednostek pływających”, w tym rejs promem Stena Line Gdynia - Karlskrona (SWE) – Gdynia, organizowana przez  Oddział Gdański SITP, Komendę Wojewódzką PSP w Gdańsku oraz Pomorską Radę FSNT NOT i partnerów konferencji.

21 czerwca. Konferencja nt. „Cechy pożarowe elementów i materiałów budowlanych jako wyniki badań, ocen oraz symulacji. Przedsięwzięcia OZE w ujęciu pożarowym” o zasięgu ogólnopolskim, realizowana przez Oddział Zachodniopomorski SITP.

III kwartał

18-19 września. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych” o zasięgu ogólnopolskim. Konferencję organizują: Oddział Świętokrzyski SITP i Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach

27-29 września. XXIV Warsztaty  „Bezpieczeństwo pożarowe budynków – Zieleniec 2024”, o zasięgu ogólnopolskim, realizowane przez Oddział Śląski SITP – Koło Legnica.

IV kwartał

3-4 października. VI Ogólnopolskie Seminarium i Warsztaty Szkoleniowe, Forum Wystawców „Praktyka stosowania przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej”, realizowane przez Zarząd Główny oraz Izbę Rzeczoznawców SITP w Warszawie.

15-17 października. Konferencja Techniczna o zasięgu ogólnopolskim na Międzynarodowych Targach Ochrony i Środowiska - POLECO, organizowana przez Oddział Wielkopolski SITP oraz KW PSP w Poznaniu.

16-18 października. Seminarium Naukowo – Techniczne „Ochrona Przeciwpożarowa Obiektów Budowlanych”  o charakterze międzynarodowym w Zakopanym, realizowana przez Oddział Małopolski SITP, Komendę Wojewódzką PSP w Krakowie oraz FSNT-NOT w Krakowie.

23-24 października. VII Warsztaty Szkoleniowe „Projektowanie wentylacji pożarowej”, o zasięgu ogólnopolskim,  realizowane przez Koło Oddziału Stołecznego SITP przy KW PSP w Warszawie oraz Koło SITP przy Akademii Pożarniczej oraz Izbę Rzeczoznawców SITP w Warszawie.

14 listopada. Konferencja "Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowalnych" o zasięgu wojewódzkim. Główny organizator Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku wspónie z Oddziałem SITP w Białymstoku i Komendą Wojewódzką PSP w Białymstoku.

UWAGA: Plan zamierzeń naukowo-technicznych będzie sukcesywnie uzupełniany  i aktualizowany według informacji otrzymywanych z Oddziałów. Prosimy organizatorów o uzupełnianie tematów wiodących konferencji w miarę ich uszczegóławiania, a także ich terminów.  Prosimy także o zamieszczanie na naszej stronie, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym szczegółowych komunikatów  o większych konferencjach, seminariach, warsztatach itp. zamierzeniach naukowo-technicznych.

Odsyłacze do stron internetowych Oddziałów znajdują się na stronie głównej (u góry) naszego serwisu.