Jesteś tu » SITP » Plan zamierzeń naukowo-technicznych SITP w 2020 roku
Plan zamierzeń naukowo-technicznych SITP w 2020 roku
Plan zamierzeń naukowo-technicznych SITP na 2020 r. jest tworzony na bazie informacji otrzymywanych z oddziałów SITP.

I kwartał

5 lutego. Konferencja krajowa w Poznaniu "Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych - aspekty projektowe i wykonawcze". Konferencja towarzyszy imprezom targowym MTP - BUDMA.
Organizatorzy:  Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA, Wielkopolski Oddział SITP,

21 lutego. Konferencja Konferencja regionalna w Kielcach "Czynne i bierne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych na przykładzie produktów wybranych firm".
Organizator:  Świętokrzyski Oddział SITP,

luty / marzec. Seminarium regionalne w Krakowie "Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych i terenów - wybrane problemy"
Organizator: Koło SITP przy KW PSP w Krakowie

II kwartał

kwiecień. Konferencja regionalna w Białymstoku "DSO - dźwiękowy system ostrzegawczy - rozwiązania firmy Schrack Seconet"
Organizatorzy: Zarząd Oddziału SITP, Schrack Seconet Polska Sp. z o.o.

kwiecień (lub październik). Konferencja regionalna w Kołobrzegu "Bezpieczeństwo pożarowe obiektów SW i W o funkcji sanatoryjno - wczasowej i hotelowej"
Organizator: Koło SITP w Kołobrzegu

14-16 czerwca. Konferencja międzynarodowa w Zakopanem "Ochrona przeciwpożarowa - Zakopane Wiosna 2020 "
Organizatorzy: Śląski Oddział SITP, KW PSP w Katowicach

III kwartał

24-25 września. VI Warsztaty Projektowania Wentylacji
Organizatorzy: Zarząd Oddziału Stołecznego SITP, Koło SITP przy KG PSP

wrzesień / październik. Konferencja regionalna "Od projektu do odbioru - wybrane zagadnienia z zakresu budownictwa i ochrony przeciwpożarowej".
Organizatorzy: Oddział SITP w Płocku, KM PSP w Płocku

wrzesień. Konferencja międzynarodowa w Olsztynie "Pożary wewnętrzne"
Organizatorzy: Zarząd Oddziału SITP w Olsztynie i KW PSP w Olsztynie

IV kwartał

2 października. Konferencja regionalna w Starachowicach "Bezpieczeństwo pożarowe budynków - systemy wentylacji pożarowej"
Organizator. Świętokrzyski Oddział SITP

ok. 22 października. Konferencja krajowa w Poznaniu (na razie brak tematu wiodącego konferencji), towarzysząca imprezom targowym MTP - POL-EKO-SYSTEM
Organizatorzy: Wielkopolski Oddział SITP, KW PSP w Poznaniu

październik. Seminarium międzynarodowe w Zakopanem "Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych"
Organizatorzy: Oddział Małopolski SITP, Izba Rzeczoznawców SITP

październik. Warsztaty regionalne "Ochrona Przeciwpożarowa w praktyce"
Organizatorzy: Oddział SITP w Koninie, KM PSP w Koninie

październik. Konferencja regionalna w Kołobrzegu "Bezpieczeństwo pożarowe obiektów SW i W o funkcji sanatoryjno - wczasowym i hotelowej"
Organizator: Koło SITP w Kołobrzegu 

listopad.  Warsztaty regionalne "Bezpieczeństwo pożarowe"  - w Sosnówce    
Organizatorzy: Koło SITP w Legnicy, Oddział Śląski SITP

19 listopada. Konferencja krajowa w Poznaniu "Instalacje wykrywania i gaszenia pożarów",  towarzysząca imprezom targowym MTP: SAWO - SEKUREX - INSTALACJE
Organizatorzy: Wielkopolski Oddział SITP, KW PSP w Poznaniu

23-24 listopada. IV Ogólnopolskie Seminarium - Warsztaty Projektowe - Forum Wystawców "Praktyka stosowania przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej" -  w gmachu NOT w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5
Organizatorzy: Zarząd Główny SITP i Izba Rzeczoznawców SITP

28 listopada. Konferencja regionalna w Kielcach "Stosowanie oświetlenia awaryjnego w obiektach budowlanych"
Organizator: Świętokrzyski Oddział SITP

IV kwartał. Konferencja regionalna w Świnoujściu "Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie"
Organizator: Zachodniopomorski Oddział SITP; współorganizatorzy: Nadzór Budowlany, Wydział Architektury

UWAGA: Plan zamierzeń naukowo-technicznych będzie sukcesywnie uzupełniany i aktualizowany według informacji otrzymywanych z Oddziałów. Prosimy organizatorów o uzupełnianie tematów wiodących konferencji w miarę ich uszczegóławiania, a także terminów konferencji.  Prosimy również organizatorów o zamieszczanie na naszej stronie, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym (wzorem lat ubiegłych) szczegółowych komunikatów  o większych sympozjach, seminariach itp. zamierzeniach.

Odsyłacze do stron Oddziałów znajdują się na stronie "Oddziały SITP" naszego serwisu.