Jesteś tu » SITP » Plan zamierzeń naukowo-technicznych SITP w 2018 roku
Plan zamierzeń naukowo-technicznych SITP w 2018 roku
I kwartał

luty. Seminarium regionalne "Operacyjne przygotowanie obiektów do działań ratowniczo-gaśniczych na terenie m. Krakowa"
Organizator:  Koło SITP przy KM PSP w Krakowie

22-25 marca. Konferencja międzynarodowa "Ochrona Przeciwpożarowa - Zakopane Wiosna 2018"
Organizatorzy: Oddział Śląski SITP, KW PSP w Katowicach

marzec-kwiecień. Warsztaty regionalne "Ochrona Przeciwpożarowa w procesie budowlanym"
Organizatorzy: Oddział SITP w Koninie, KM PSP w Koninie 

II kwartał

11-13 kwietnia. VI Konferencja krajowa "Ochrona przeciwpożarowa w energetycej" w Ustroniu
Organizatorzy: Oddział Śląski SITP -  Koło SITP w Bytomiu

24 kwietnia. Konferencja krajowa "Scenariusz pożarowy - podstawowy element każdego projektu", towarzysząca imprezom targowym MTP - SAWO
Organizatorzy: Wielkopolski Oddział SITP, KW PSP w Poznaniu

25 kwietnia. Konferencja  "Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych" 
Organizator: Oddział Dolnośląski SITP; współorganizatorzy: KW PSP i KM PSP we Wrocławiu
Informacje o konferencji na stronie internetowej Oddziału
www.sitp.wroclaw.pl/2018/03/03/konferencja-szkoleniowa-odpornosc-ogniowa-konstrukcji-budowlanych/

kwiecień. Konferencja regionalna "Instalacje fotowoltaiczne w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Bezpieczeństwo użytkowników i służb ratowniczych" 
Organizator: Oddział Zachodniopomorski SITP

23-24 maja. Ogólnopolskie Seminarium - Warsztaty Projektowe - Forum Wystawców "Praktyka stosowania przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej" -  w gmachu NOT w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5
Organizatorzy: Zarząd Główny SITP i Izba Rzeczoznawców SITP

7 czerwca. V Seminarium krajowe "Rozwiązywanie trudnych problemów ochrony przeciwpożarowej"
Organizator: Koło SITP przy KG PSP, Zarząd Oddziału Stołecznego SITP

czerwiec. Konferencja regionalna "Ochrona przeciwpożarowa - Zmiany wwarunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"
Organizator: Oddział SITP w Białymstoku; wspólorganizatorzy: KWP SP i NOT w Białymstoku

czerwiec. Konferencja regionalna "Od projektu do odbioru obiektu - wybrane zagadnienia z zakresu budownictwa i ochrony przeciwpożarowej"
Organizatozyr: Oddział SITP w Płocku i KM PSP w Płocku

III kwartał

13-14 września. V Warsztaty Szkoleniowe "Projektowanie wentylacji pożarowej"
Organizatorzy: Koło SITP przy KW PSP, Zarząd Oddziału Stołecznego SITP

13-14 września. III Konferencja sazkoleniowa SITP O/Gdańsk: "Wybrane zagadnienia z zakresu projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków - w aspekcie nowelizacji Warunków Technicznych i wprowadzania do stosowania nowych norm". Konferencja będzie miała miejsce w Jastrzębiej Górze - Ośrodek "VIS + MALVIS" (nad morzem)
Organizator: Oddział Gdański SITP

wrzesień. Konferencja międzynarodowa "Pożary wewnętrzne" w Olsztynie.
Organizatorzy: Oddział SITP w Olsztynie; współorganizatorzy: KW PSP w Olsztynie i UL FSRI

wrzesień. Konferencja regionalna "Ochrona przeciwpożarowa obiektów szkolnych"
Organizatorzy: Oddział SITP w Płocku, KM PSP w Płocku

IV kwartał


10-13 października. Seminarium międzynarodowe "Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie" -  w Zakopanem
Organizatorzy: Oddział Małopolski SITP, Izba Rzeczoznawców SITP

ok. 24 października. Konferencja krajowa (na razie brak tematu wiodącego konferencji), towarzysząca imprezom targowym MTP - POL-EKO System
Organizatorzy: Wielkopolski Oddział SITP, KW PSP w Poznaniu

październik. Warsztaty regionalne "Ochrona Przeciwpożarowa w praktyce"
Organizatorzy: Oddział SITP w Koninie, KM PSP w Koninie

październik. Konferencja regionalna "Bezpieczeństwo pożarowe obiektów obsługi turystyki" 
Organizator: Koło SITP w Kołobrzegu

październik-listopad. Konferencja krajowa (na razie brak tematu wiodącego konferencji) w Bydgoszczy
Organizator: Kujawsko-Pomorski Oddział SITP

październik-listopad. Konferencja regionalna "Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w kompetencjach organów administracji architektoniczno-budowlanej" w Międzyzdrojach
Organizator: Oddział Zachodniopomorski SITP; wspólorganizator: Nadzór Budowlany

listopad. Seminarium regionalne "Systemy sygnalizacji pożaru - na przykładzie wybranego obiektu z terenu m. Krakowa
Organizator: Koło SITP przy KM PSP w Krakowie

listopad.  Warsztaty regionalne "Bezpieczeństwo pożarowe"  - w Sosnówce    
Organizatorzy: Koło SITP w Legnicy, Oddział Śląski SITP

w IV kwartale. Smpozjum krajowe "PZT projekty, uzgodnienia, warunki ochrony przeciwpożarowej" we Wrocławiu.
Organizator: Oddział Dolnośląski SITP; współorganizatorzy: KW PSP i KM PSP we Wroclawiu, Izba Architektów

UWAGA: Plan zamierzeń naukowo-technicznych będzie sukcesywnie uzupełniany i aktualizowany według informacji otrzymywanych z Oddziałów. Prosimy organizatorów o uzupełnianie tematów wiodących konferencji w miarę ich uszczegóławiania i a także terminów konferencji.  Prosimy również organizatorów o zamieszczanie na naszej stronie, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym (wzorem lat ubiegłych) szczegółowych komunikatów  o większych sympozjach, seminariach itp. zamierzeniach.

Odsyłacze do stron Oddziałów znajdują się na stronie "Oddziały SITP" naszego serwisu.