Jesteś tu » SITP » Konferencja w Trzebawiu k/Poznania RYZYKA W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH - ATEX W PRAKTYCE EKSPLOATACYJNEJ
Konferencja w Trzebawiu k/Poznania RYZYKA W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH - ATEX W PRAKTYCE EKSPLOATACYJNEJ
Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Poznaniu w dniach 1 - 2 czerwca 2017 roku  zaprasza na XI konferencję naukowo - techniczną nt.

Ryzyka w obiektach przemysłowych - ATEX w praktyce eksploatacyjnej

Konferencja kierowana jest do kadry menadżerskiej i zarządzającej, do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakładach pracy, w których występują strefy zagrożenia wybuchem, do pracowników prewencji Państwowej Straży Pożarnej, do rzeczoznawców d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, projektantów i architektów biur projektowych, pracowników wydziałów ochrony środowiska, urzędów miejskich i wojewódzkich, przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, pracowników firm ubezpieczeniowych, pracowników urzędów miejskich i gminnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe, przedstawicieli Firm zajmujących się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej.
Konferencji towarzyszyć będzie wystawa specjalistycznych firm z branży eksploatacji urządzeń i zabezpieczeń wybuchowych Ex. Będzie można na miejscu dokonać wymiany poglądów z najlepszymi specjalistami w branży Ex.

Zapewniamy na konferencji bardzo dobrą atmosferę, ciekawą tematykę oraz wykłady prowadzone przez najlepszych specjalistów.

Miejsce konferencji: Trzebaw k/Poznania; hotel "DELICJUSZ"
(przy trasie nr 5 Poznań - Wrocław; zjazd z autostrady A2 węzeł Komorniki, ok. 6 km).

Szczegółowy program, informacje i rejestracja dotyczące Konferencji są dostępne pod adresem internetowym:   www.certyfikacja.poznan.pl
Osoby do kontaktu:
            - Anna Stroińska    tel.: 61 847 92 64 lub 608 026 049
            - Jerzy Bronowicz   tel.: 692 491 274

O r g a n i z a t o r z y