Jesteś tu » SITP » Konferencja w Poznaniu WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH
Konferencja w Poznaniu WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH
Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wraz z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Grupą MTP organizują konferencję techniczną pn.

Wymagania przeciwpożarowe dla instalacji fotowoltaicznych

Konferencja towarzyszy Międzynarodowym Targom Energii Odnawialnej GREENPOWER oraz Międzynarodowym Targom Ochrony Środowiska POLECO. Patronat nad konferencją objęło Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV. Patronat medialny objął kwartalnik SITP „Ochrona przeciwpożarowa”.
Konferencja odbędzie się w dniu 21 października 2020 r.w godz. 11.00 – 15.00 na terenie MTP w Poznaniu, ul. Głogowska 14, pawilon 7, sala G-H.

W programie konferencji znajdą się następujące zagadnienia:
  1. Zagrożenia pożarowe związane z użytkowaniem instalacji fotowoltaicznych.
  2. Wymagania prawne w zakresie uzgadniania projektów urządzeń fotowoltaicznych pod kątem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz zgłaszania do organów Państwowej Straży Pożarnej zakończenia budowy takich urządzeń.
  3. Wpływ urządzeń fotowoltaicznych na wymagania techniczne dla budynku – Monika Hyjek – Rockwool Polska Sp. z o.o., SITP.
  4. Zabezpieczenia stosowane w instalacjach fotowoltaicznych wpływające na bezpieczeństwo pożarowe – Jan Rachoń – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
  5. Dobre praktyki instalatorskie związane z bezpieczeństwem pożarowym urządzeń fotowoltaicznych – Bogdan Szymański – Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej – Polska PV. 
Zakres tematyczny konferencji ściśle wiąże się ze zmianami prawnymi, jakie nastąpiły w ostatnim czasie w zakresie projektowania i instalowania urządzeń fotowoltaicznych w związku z bezpieczeństwem pożarowym. Konferencja jest adresowana do projektantów, instalatorów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, strażaków PSP a także  inwestorów.

Pełna informacja o konferencji, w tym sposób uczestnictwa i rejestracji dostępne są na stronie internetowej Oddziału Wielkopolskiego SITP pod adresem:

www.sitp.poznan.pl/2020/09/29/konferencja-techniczna-pn-wymagania-przeciwpozarowe-dla-instalacji-fotowoltaicznych/?utm_source=Redlink.pl&utm_medium=email&utm_campaign=2020-10-03%20kampania%20email