Jesteś tu » SITP » o SITP » III Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Oddziałów SITP
III Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Oddziałów SITP
        Zarząd Główny SITP działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu SITP, w związku z obowiązkiem dostosowania Statutu Stowarzyszenia do zmienionej ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, której aktualnie obowiązujący, jednolity tekst został ogłoszony w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w Dzienniku Ustaw z dnia 3 lutego 2017 r. poz. 210, uchwałą Nr 38/17 z 15 grudnia 2017 r. postanowił zwołać III Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Oddziałów SITP w dniu 15 marca 2018 r. w Warszawie, w celu dostosowania obowiązującego dotychczas Statutu SITP do wymagań obowiązującej ustawy.
W załączeniu przedkładamy:
- uchwałę o zwołaniu III Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Oddziałów,
- porządek obrad III Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Oddziałów,
- projekt Regulaminu III Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Oddziałów,

uchwała o zwołaniu III NZDO
uchwała o zwołaniu III NZDO
porządek obrad III NZDO
porządek obrad III NZDO
projekt Regulaminu III NZDO
projekt Regulaminu III NZDO