Jesteś tu » SITP » EUROPEJSKIE FORUM TECHNOLOGICZNE
EUROPEJSKIE FORUM TECHNOLOGICZNE
           Informujemy, że w dniach 26-27 września br. w Mędzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się Europejskie Forum Technologiczne (EFT). FSNT NOT jest wspólorganizatorem tego wydarzenia.
Udział w Forum jest bezpłatny.

Główne cele Forum to:
  • priorytety europejskiej polityki naukowo-technicznej i mechanizmy finansowania badań i rozwoju technologii, przewidywanych do wdrożenia w programie Horyzont Europa,
  • synergia między programem Horyzont Europa a innymi programami unijnymi i krajowymi w zakresie badań, innowacji i konkurencyjności,
  • tworzenie różnego rodzaju sieci i partnerstw - zarówno przez przemysł, naukę jak i władze publiczne - by uniknąć powielania wysiłków i ustanawiać wspólne cele badawcze i rozwojowe,
  • Strategia Odpowiedzialnego rozwoju w zakresie badań i innowacji, które winny być osiągnięte w perspektywie do roku 2020 i 2030.
Zachęcamy członków oddziałów i kół naszego Stowarzyszenia do udziału w tym wydarzeniu.

Rejestracja odbywa się na stronie www.euroforum.iztech.pl
Program i inne informacje o Forum znajdują się także na powyższej stronie internetowej.

Program Forum przedkładamy również w załączeniu

 


program Europejskiego Forum Technologicznego
program Europejskiego Forum Technologicznego